PEF- mittari (25 €)

Tuotteen tilauslomake

PEF- mittari

PEF-puhallusseuranta on astman perustutkimus. PEF- puhallusseuranta kertoo hengityksen ulospuhallusvoimakkuudesta ja sen vaihtelusta.  Seurannan tekeminen diagnoosivaiheessa on tärkeä tutkimus ja siinä selvitetään aamu- ja iltapuhallusten vaihteluita sekä hengittävän keuhkoputkia avaavan lääkkeen vaikutusta puhalluslukemiin. Diagnoosivaiheessa puhallusseurantaa tehdään kahden viikon ajan lääkärin/ hoitajan ohjeiden mukaan.  Kun astmadiagnoosi on saatu, puhallusseurantaa tehdään myös hoidon arvioinnin yhteydessä. Silloin riittää yleensä viikon puhallusseuranta ja hengitettäviä lääkkeitä käytetään säännöllisesti lääkärin ohjeen mukaan. Hengitettäviä lääkkeitä ei tällöin tauoteta, ellei lääkäri toisin määrää.

PEF-seurannan toteuttaminen

Puhalluksia tehdään aamulla ja illalla. Aamulla on tärkeää puhaltaa ensimmäiset kolme puhallusta heti herättyään. Tämän jälkeen otetaan keuhkoputkia avaavaa lääkettä lääkärin ohjeen mukaan ja annetaan lääkkeen vaikuttaa vähintään 15 minuuttia ja sen jälkeen puhalletaan uudestaan kolme puhallusta. On tärkeää, että lukemat eivät poikkea toisistaan enempää kuin 20l/minuutissa. Perättäisiä puhalluksia suositellaan tehtäväksi korkeintaan 5. Kaikki lukemat sekä ennen että jälkeen lääkkeenottoa kirjataan kaavakkeeseen. Illalla puhallukset tehdään suurin piirtein samaan aikaan päivittäin ja toistetaan samalla tavalla kuin aamullakin eli 3 puhallusta ennen lääkkeenottoa ja noin 15 minuuttia lääkkeenoton jälkeen. Kaikki arvot kirjataan jälleen kaavakkeeseen.

Puhallusseurantaa tehdään kotona 1-2 viikon ajan. Diagnoosivaiheessa, eli kun halutaan selvittää, onko kyseessä astma, PEF-puhallusseurantaa tehdään 2 viikon ajan. Puhallusten yhteydessä otetaan keuhkoputkia avaavaa lääkettä lääkärin ohjeen mukaan. Diagnossivaiheen seurannan aikana ei käytetä hoitavaa astmalääkettä.

Kun halutaan seurata, onko astma hoitotasapainossa, riittää viikon PEF-seuranta. Seurannan aikana käytetään normaalisti säännöllisesti käytettäviä astmalääkkeitä ja tarvittaessa lääkärin ohjeen mukaan keuhkoputkia avaavalla lääkkeellä.

PEF-seurannan tulokset tulkitsee ja mahdollisen diagnoosin tekee aina hoitava lääkäri. Ota hoitavaan lääkäriin yhteyttä myös, jos huomaat omatoimisessa PEF-seurannassa poikkeavia tuloksia.

PEF-puhallusseurantaa käytetään apuna astman diagnosoinnissa yli 12 vuotiailla. Alle 12 vuotiaden PEF-puhallustekniikka ei ole luotettava tähän tarkoitukseen.

Oikea puhallustekniikka on seurannassa tärkeää. Siihen saa apua terveydenhuollosta, apteekista sekä allergia- ja astmaneuvojilta.